Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
CBCM

မြန္ဆီေညာ္ မာကုတင္၀င္း၏ မႏၲေလးကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာပိုင္
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္ျခင္း ႏွင့္ ပလႅင္အပ္ႏွင္းျခင္း

    မြန္ဆီေညာ္ မာကုတင္ဝင္း၏ မႏၲ ေလးကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္သာသနာပိုင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္ျခင္းႏွင့္ ပလႅင္အပ္ႏွင္းျခင္းဖြင့္ပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၂၂) ရက္ေန႔ ညေန (၅း၀၀)နာရီက ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
    အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ ရာဗာတီကန္ သံအမတ္ႀကီး ေပါလ္ခ်န္အင္ နန္၊ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးကာဒီနယ္ခ်ာလ္စ္္းဘို၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဦးေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္သာသနာ(၁၆) ခုမွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အပါး (၃၀၀) ေက်ာ္၊ သီလရွင္မ်ား၊ ကိုရင္ မ်ား၊ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္၊ ဘာသာအသီးမွ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား ကက္သီျဒယ္ေက်ာင္းဝင္း ကြင္းျပည့္ကြင္းလ်ံပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါ တယ္။
    ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား ဆရာ ေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္း၊ ကာဒီ နယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ စက္ခ လုတ္ႏွိပ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
    ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလာစ္းမန္ ထန္း၊ ကာဒီနယ္ခ်ားစ္လ္ဘုိတို႔မွ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ ခြန္းဆက္စကားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွလည္းမုဒိတာစကားကိုေျပာၾကားရာ၌ “ ေယရႈဘု ရားရွင္ရဲ႕ ေမတၱာေတာ္အားလံုးဟာ ၾကြ ေရာက္လာသူ ဧည့္သည္အားလံုးအေပၚ သက္ေရာက္ေစရန္ ပထမဦးစြာ ဆုမြန္ ေကာင္း ေတာင္းေပးခဲ့ပါသည္။ ကမာၻႀကီး ဟာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ တုိးတတ္ေနပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ကူးဥာဏ္ရွိရင္ရွိသေလာက္တီထြင္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ သိပၸံ ပညာအမ်ားႀကီး တုိးတတ္ေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တုိိ႔ မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႕ျမင္ေန ရပါတယ္။ ယခုလိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တုိးတက္မႈတစ္ခု တည္းနဲ႔ ကမာၻႀကီးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္တည္ ေဆာက္လုိ႔မရပါဘူး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ လည္းအမ်ားႀကီးလိုပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ဘာသာအသီးသီး ကဆရာေတာ္မ်ားက တာဝန္ယူၿပီး ေဆာင္ ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္နည္းေျပာ ရရင္ ျမန္မာျပည္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ေနထုိင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ဆို တာ ဆရာေတာ္မ်ားရဲ႕တာဝန္ လံုးလံုးလ်ား လ်ား ျဖစ္ေနတယ္လို႔ က်ေနာ္ ယံုၾကည္ထား ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ႐ုပ္္ပုိင္းဆုိင္ရာတုိး တက္မႈဟာက်ေနာ္တုိ႔အတြက္ ဘယ္လိုမွ ခံစားမႈ ရေကာင္းရလာႏုိင္ေပမယ့္ အသီး သီးဘက္က ပုဂိၢဳလ္တုိင္းပုဂၢိဳလ္တုိင္းဘက္ကရင္တြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေမတၱာထားႏုိင္မႈ ၊ စာနာႏုိင္မႈ ၊ က႐ုဏာထားႏုိင္မႈေတြ အားလံုးဟာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြ အား လံုးေပၚမွာမူတည္ပါတယ္’’ ဟုေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။
    အဲ့ဒီေနာက္  ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အလွဴရွင္မ်ားကလက္ ေဆာင္ပနာမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ျမန္ မာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီးအခမ္းအနားၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္ ။
    ဇြန္လ (၂၃) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း တြင္ ဆရာေတာ္သိကၡာတင္ျခင္းႏွင့္ ပလႅင္အပ္ႏွင္းျခင္းမစာၦးတရားကိုကာဒီနယ္ခ်ားစ္ဘုိမွ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
    မစာၦးတရားအတြင္း ကာဒီနယ္မွ ယခုလို ၾသဝါဒ တရားေရေအး တုိက္ေကၽြး ရာ၌  သင့္ကိုသင္ ယံုၾကည္တာထက္ သခင္ ေယဇူးကို သင့္ကို ပိုၿပီးယံုၾကည္စိတ္ခ်ပါ တယ္။ သင့္ကိုကုိယ္ ခ်စ္တာထက္ သခင္ ေယဇူးက သင့္ကိုပိုခ်စ္ပါတယ္။ သင့္ဘဝ ခရီးစဥ္မွာ သခင္ဘုရားကိုရွာေဖြပါ။ အရွင္ သခင္က သင့္ကိုေစာင့္ေနပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ လမ္းညႊန္ ပုဂၢိဳလ္ဟာ သာမန္လူသားတစ္ ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး။ သခင္ေယဇူးအရွင္ ျမတ္ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဝါဒ တရားေရေအးတုိက္ေကၽြးခဲ့ ပါ သည္။
    ၾသဝါဒ တရားေရေအး တုိက္ေကၽြး ၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ သိကၡာတင္အစီအ စဥ္ကို စတင္ရာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္မွ မြန္ဆီေညာ္ မာကုတင္ဝင္း အား မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ေၾကာင္းေပးပို႔လာေသာစာခၽြန္ေတာ္အားဘာသာစကားသံုးမ်ိဳးျဖင့္ ဖတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။
    အဲ့ဒီေနာက္ ဆရာေတာ္ သိကၡာ တင္ျခင္းအခမ္းအနားကို ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ကာ ဆရာေတာ္တစ္ပါး၏ အေဆာင္ အေယာင္မ်ားကိုေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
    ဆရာေတာ္သစ္ မာကုတင္ဝင္း သည္ ဘာသာတူမ်ားအား လွည့္လည္ ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ မစာၦးတရားကိုဆက္လက္ပူေဇာ္ခဲ့ပါသည္။
အဲ့ဒီေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာဗာတီကန္သံအမတ္ ေပါလ္ခ်န္အင္နန္မွ ပုပ္ရဟန္း မင္းႀကီးကိုယ္စား အနားယူသြားၾကေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ဆရာေတာ္အသစ္အား ႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳရင္း မႏၲေလးသာသနာ အ တြက္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူေၾကာင္းကို ျမြက္ ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
    သီတဂူ ဆရာေတာ္ႀကီးမွ လည္း ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။
    ဆရာေတာ္အသစ္မွ ေက်းဇူးတင္ ကားေျပာၾကားရာ၌ “ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ အဘက္ဘက္မွ လုပ္အားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကး ျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၊ ကူညီေဆာင္ ရြက္ၾကသူမ်ား အားလံုးအား ေက်းဇူး အထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဆရာေတာ္ မာကုတင္ဝင္းသည္ အမိသာသနာေတာ္၏ သာသနာပိုင္အရွင္ သူျမတ္ႏွင့္ သာသနာေတာ္၏ သြန္သင္ရာ မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လမ္းညႊန္စီမံရာမ်ားကို တ ေသြမတိမ္း နားေထာင္လုိက္နာမည့္အ ေၾကာင္း၊  မႏၱေလးကက္သလစ္ သာသနာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ကိုရင္မ်ား  ၊သီလရွင္မ်ား ႏွင့္ ဘုရာသားသမီး ဘာသာဝင္ႀကီးငယ္ အေပါင္းတုိ႔အားလည္း ဆရာေတာ္ကသာ သနာပိုင္တစ္ပါးအေနနဲ႔ ဘာသာယံုၾကည္ ရာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကိုသင္ၾကား တဲ့အခါ၊ ဘုရားရွင္၏ လူမ်ိဳးေတာ္ႀကီးသန္႔ ရွင္းစင္ၾကယ္ဖို႔၊ ပညာသမာဓိႏွင့္ သင္ၾကား တဲ့အခါ၊ စီမံခန္႔ခြဲထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ၌ မႏၱေလးကက္သလစ္ သာသနာရွိ အား လံုးေသာ ဘာသာဝင္မ်ားက ဆရာေတာ္၏ စကားကို နားေထာင္ၾကဖို႔ရန္အတြက္ ” ဆရာေတာ္အသစ္က ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
    အဲ့ဒီေနာက္ မစာၦးတရားၿပီးဆံုးခဲ့ ၿပီးဆရာေတာ္သစ္၏ ေကာင္းခ်ီးျဖင့္ အဆံုး သတ္ခဲ့ပါသည္။
    မစာၦးတရား ၿပီးသည့္ေနာက္ဆရာ ေတာ္သစ္အား ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ျခင္း အ ခမ္းအနားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါ သည္။ မႏၲေလး သာသနာအတြင္းရွိ ဇံုအ လုိက္ လက္ေဆာင္ပ႑မ်ားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ ၾကျခင္း၊ ကခ်င္မိသားစုမွလည္းကခ်င္ရိုးရာမ်ားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကျခင္း ၊အျခားေသာသာ သနာမွ အဖြဲ႕အစည္းအခိ်ဳ႕မွလည္းလက္ ေဆာင္ပ႑ာမ်ား ဆက္သခဲ့ၾကပါသည္။
    ယခုလို မႏၲေလး ကက္သလစ္ သာသနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထဲမွ ဆရာ ေတာ္တစ္ပါးရရွိရန္အတြက္ ဟားခါးသာသ နာမွ ဆရာေတာ္ႀကီးနီေကာလာစ္းမန္ထန္းမန္ထန္း မႏၲေလးသာသနာသို႔ ဆရာေတာ္ အျဖစ္စတင္ေရာက္ရွိ တာဝန္ယူစဥ္ က တည္းကစ၍  ဆရာေတာ္ အနားမယူခင္ မႏၲေလးသာသနာထဲမွ ဆရာေတာ္ တစ္ပါး ရရွိရန္အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားသြား မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည့္အတုိင္း ယခု ဆရာေတာ္ႀကီးသက္ေတာ္ (၇၆) ႏွစ္ျပည့္ အနားယူခ်ိန္၌ မႏၲေလးသာသနာဘုန္းေတာ္ ႀကီးထဲမွ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။
    မႏၲေလးကက္သလစ္ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာအတြက္ ယခုလိုပြဲ က်င္းပသည္မွာ လည္း ႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ခန္႔ ၾကာၿပီးမွ ျပန္ လည္က်င္းပသည့္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ မႏၱေလး ကက္သလစ္ သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး ေအဦးသန္းေအာင္ အနားယူၿပီးေနာက္ (၁၇) ႏွစ္ၾကာၿပီးမွ ယခု မႏၲေလး ကက္သ လစ္သာသနာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထဲမွဆရာ ေတာ္တစ္ပါး ျပန္လည္ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီး မာကုတင္ဝင္း သည္ မႏၲေလး ကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ သနာအတြက္ (၇) ပါးေျမာက္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ ေတာ္ႀကီးသည္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ၊ ေရႊဘိုခရုိင္ ၊ ခင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ မံုလွစံျပေက်းရြာ ဇာတိျဖစ္ပါ သည္။ ခမည္းေတာ္ ေပါလုဦးစိန္ေမာင္ႏွင့္ မယ္ေတာ္ ဖရန္စၥကားေဒၚသန္းတင္တု႔ိမွ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ေမြး ဖြားသန္႔စင္ခဲ့ၿပီး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ ငါး ေယာက္တြင္ ဒုတိယသားရတနာ ျဖစ္ပါ သည္။
Pinky ( MDY-OSC / RVA Myanmar)


2019-07-02 23:57:18
NEWS AND EVENTS