Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

လား႐ိႈး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာလံုးဆိုင္ရာ စံုညီ အစည္းအေ၀း

လားရွိုးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသ နာ လံုးဆိုင္ရာ စံုညီအစည္းအေ၀းကို စက္တင္ ဘာလ ၂၇ မွ ၂၈ ရက္ေန႔ အထိ လား႐ိႈး၊ ရပ္ကြက္ (၁၂) စိန္လုခ္ ဓမၼ သင္တန္းေက်ာင္း တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
    အဖ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ ဇေဟာင္း၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တိုက္နယ္ အ သီးသီးမွ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္၊ ဓမၼ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ေမွးမိန္ေနေသာ သာ သနာလႈပ္ရွားမႈမ်ား အသစ္တဖန္ ႏိုးၾကား တက္ႂကြစြာ အသက္ ၀င္လာေစရန္ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
Fr. Brang Ja  (OSC - LSO)


2018-11-12 03:58:43
NEWS AND EVENTS
Next