Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ဗာတီကန္တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ၁၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုႏွင့္ ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ ေဒါတန္တို႔မွ ေပးပို႔ေသာစာ

ဗာတီကန္
၁၂ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၈
ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ ျမန္မာျပည္မွ လူငယ္ေမာင္မယ္ သားသမီးအေပါင္းတို႔
၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ညီလာခံ၌ ပါဝင္ရင္း ေရာမၿမိဳ႕ ဗာတီကန္မွ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သလိုက္ပါတယ္။ အားလံုးသိၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ယခု က်င္းပေနတဲ့ ညီလာခံဟာ “လူငယ္မ်ားရဲ႕ ဘဝအသက္တာ” နဲ႔ သက္ဆိုင္တ့ဲ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ကိုယ္စား လွယ္ေတာ္မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ၾကပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါး ဒီလိုညီလာခံမ်ိဳးမွာ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ပါဝင္ တက္ေရာက္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ယခုအခ်ိန္မွာ ညီလာခံဟာ ထက္ဝက္နီးပါး ၿပဳလုပ္ၿပီးပါၿပီ။ ညီလာခံမွာ ပါဝင္သူအား လံုး ဝမ္းသာၾကတယ္၊ အားရ ၾကတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး အရွင္သူျမတ္ ႏွင့္အတူ ကာဒီနယ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးနဲ႔ သူေတာ္စင္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား အားလံုးကိုယ္စီ ေျပာေနၾကတာက ဒီညီလာခံဟာ တမူထူးတယ္၊ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ထဲက လူငယ္မ်ားသာမက ဘာသာမေရြး လူမ်ိဳးမေရြး လူငယ္တိုင္းအ တြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိတယ္၊ လူငယ္မ်ားကို အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲ ေပး ႏိုင္စြမ္းမယ့္ ညီလာခံ တစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ယူၾကတယ္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစဖို႔ ဆက္လက္ ဆုေတာင္းေပးၾကဖို႔ သတိ ေပးလိုက္ပါရေစ။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ခံစားရတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အသင္းေတာ္အေနနဲ႔၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔၊ လူႀကီးမိဘမ်ားအေနနဲ႔ လူငယ္မ်ားကို အေရးေပးသင့္သေလာက္ မေပးၾက ဘူး လို႔ ခံစားမိတယ္။
မဟတၱမဂႏၶီ ေျပာခဲ့သလို -
- လူငယ္မ်ားဟာ အသံုးမက်တာ မဟုတ္ဘူး
လူငယ္မ်ားကို အသံုးမျပဳၾကတာ။
- လူငယ္မ်ားဟာ မစဥ္းစားတတ္သူမ်ား မဟုတ္ဘူး
လူငယ္မ်ား စဥ္းစားတာကို နားလည္မေပးတာ
- လူငယ္မ်ားဟာ ေတာ္လွန္ ဆန္႔က်င္သူမ်ားမဟုတ္ဘူး
လူငယ္မ်ားဟာ အနာဂတ္ရဲ႕ ပေရာဖက္ေတြ ျဖစ္ေနတာ
ျမန္မာျပည္လူငယ္မ်ားအတြက္ တိုးတက္လမ္းမ်ားစြာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ျမင္ပါတယ္။ ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရမင္းမ်ား၊ လူႀကီးမိဘမ်ား၊ လူငယ္မ်ား အားလံုးေသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္သည့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေသာ ႏိုင္ငံ၊ စစ္မက္ကင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံ၊ ဘက္စံုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေမတၱာတရား လႊမ္းမိုး ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းရင္း ...
ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ ေဒါတန္                        ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို


2018-11-12 03:57:09
NEWS AND EVENTS
Next