Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

(၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း အဖြဲ႔သားမ်ား ႏွစ္ပတ္လည္ေတြ႔ဆုံပြဲႏွင့္ အျမင္ဖြင့္သင္တန္း

၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သမၼာက်မ္းစာတမန္ေတာ္လုပ္ငန္း
အဖြဲ႔သားမ်ားႏွစ္ပတ္လည္ေတြ႔ဆုံပြဲႏွင့္ အျမင္ဖြင့္သင္တန္း အဖြင့္အခမ္းအနား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမစတင္မီ ႏွစ္ပတ္လည္ေတြ႔ဆုံပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာသမၼာက်မ္းစာလုပ္ငန္း နာယက ဂုိဏ္းခ်ဴပ္ဆရာေတာ္ႀကီး Basilio Athai အား ၾကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္ၾကပါသည္။
၎ေနာက္ ခန္းမေဆာင္တြင္ အဖြင့္အခမ္းအနားကုိက်င္းပရာ Fr. Luke Dau Hkawng မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။
ျမစ္ႀကီးနား ကက္သလစ္လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားက ေတးသီခ်င္းႏွင့္ အကျဖင့္ ႀကိဳဆုိၾကပါသည္


2018-11-12 03:55:23
NEWS AND EVENTS
Next