Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

မစၧားပူေဇာ္ျခင္း ဝိနည္း စာအုပ္အသစ္ အစားထိုးလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမႉး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေဒါမိနစ္ ၿဂဳိလ္တု ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေမး။    ။ဒီဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဒီစာအုပ္ကို ထုတ္ႏိုင္ ဖို႔ ဘယ္လိုေတြျပင္ဆင္ခဲ့ရလဲ။ ဘယ္အခက္အ ခက္ေတြရွိ ခဲ့ပါသလဲ။
ေျဖ။     ။ဒီစာအုပ္ကို ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ကိုယ္ကိုတိုင္ ႀကဳိးစားတာလို႔ မဆိုလိုဘူးေပါ့ေနာ္။ ေရွးဘိုးေဘး ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ လက္ထက္ကတည္းကိုက ဒီဘိုးေဘး ရဟန္းဘုန္းႀကီး ေတြက ဗမာလို စၿပီးေတာ့ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္လို႔ရၿပီ ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ဘာသာေတြျပန္ခဲ့ေတြ ျပန္ခဲ့တာေပါ့။ ဥပ မာ ေအာက္ျမန္မာျပည္ ဆိုရင္လည္း ဆရာေတာ္ မန္းဂါၿဗီ လက္ထက္ အဘိုး ဖိလစ္၊ အဘိုေလး ဘ႐ူးႏိုးတို႔၊ ဒီအ ထက္ ဗမာျပည္မွာ ဆိုရင္လည္း မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာ သနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဝင္း၊ ေနာက္တစ္ခါ ဂိုဏ္း ခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးသန္းေအာင္ လက္ထက္မွာ ဖာသာ ဂၽြန္၊ ဖာသာ ရာဖာအဲ၊ ဖာသာ ဂၽြန္ၾသဂုတ္စတင္းတို႔၊ ဖာ သာ ပီတာျမေအာင္တို႔ အထက္ဘက္ကလည္း အထက္ အဖြဲ႔ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ revise ျပန္ျပန္လုပ္ၿပီးေတာ့ ဘာ သာျပန္ဆိုေပးခဲ့ၾကတာ မွတ္မိတယ္။ ေျပာမယ္ဆို ရဟန္း ျဖစ္သင္ေက်ာင္းမွာေနခဲ့တာ (၈) ႏွစ္အတြင္းမွာ သူတို႔ စာ အုပ္ေျပာင္းတာ (၄)ႀကိမ္ ၾကဳံခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါေတာင္ ကိုရင္ ျဖစ္ၿပီးမွ ဘုန္းႀကီးျဖစ္ၿပီးမွ ေျပာင္းတာ အမ်ားႀကီးပဲေပါ့ ေနာ္။ သူတို႔ေတြ ဘိုးေဘးဆရာ ေတာ္ႀကီးေတြ၊ ဘိုးေဘး ရဟန္းေတာ္ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္အလီလီ ႀကဳိးစားခဲ့ျခင္းနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလည္း စနစ္တက် ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔ၿပီး ဒီလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ေကာ္မရွင္ ဦးေဆာင္သူ လာရႈိး ဆရာေတာ္ႀကီး ဖိလစ္ဇေဟာင္းနဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဖာသာ ဆူေစး သူတို႔ေတြ ဆက္လက္ၿပီး ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို ထမ္းရြက္လာခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ယခုအသုံးျပဳ ေနတဲ႔ စာအုပ္ထြက္ခဲ့တယ္။ ဟိုဘိုးေဘးေတြ ဆက္ၿပီး အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ႀကဳိးစာလာတဲ့အတြက္ ဒီစာအုပ္ က ဒီအေျခအေနေရာက္လာတာ။
    စကားလုံးေတြ၊ စကားအသုံးအႏႈန္းေတြ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး အခက္ အခဲေတြ႕ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ဗမာျပည္ရဲ႔ အေျခအေန က ကာလံေဒသံ လိုက္ၿပီး စကားေတြက ကြဲတယ္။ ကြဲတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာစကားကိုက ကြဲေနတာ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ကယားက ေျပာေတာ့ ကယား ဗမာ စကားေပါ့၊ ကရင္က ေျပာရင္ ကရင္ ဗမာစကား၊ ေနာက္ မႏၲေလးဘက္မွာ ျမန္မာလို႔ေခၚတဲ့ ကက္သလစ္ေတြက ေျပာျပန္ေတာ့လည္း ဗရင္ဂ်ီ ဗမာစကားျဖစ္ ေနတယ္။ ဗမာစကား စစ္တာေတြလည္း ပါသလို မစစ္တဲ့ အခ်က္ ေတြလည္း အဲ့ထဲမွာ ဝင္ပါတာေပါ့ေနာ္။ အဲ့ေတာ့ ဗရင္ဂ်ီ ဗမာစကားက ဗရင္ဂ်ီ ကက္သလစ္ေတြပဲ နားလည္ တာ ေလ။ ကယား ဗမာစကားက ကယားပဲ နားလည္တာ။ ကရင္ဗမာစကားက ကရင္ေတြပဲ နားလည္တာ အဲ့ေတာ့ အသုံးအႏႈန္းေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ အခက္အခဲေတြ႕ တယ္။ ေနာက္ပိတ္ဆုံး တေျဖးေျဖးနဲ႔ ဆရာေတာ္ ဦးသန္း ေအာင္ လက္ထက္မွာ မႏၲေလး တကၠသိုလ္က ျမန္မာစာ ကထိကႀကီးကို အကူအညီေတာင္းခဲ့တယ္ အဲ့မွာကိုက အမ်ားႀကီး ေကာက္ခ်က္ေတြ ခ်ေပးခဲ့တယ္။ သူတို႔က ေတာ့ ျမန္မာစစ္စစ္ေတြဆိုေတာ့ ျမန္မာ နားလည္မႈနဲ႔ သြားတယ္ဆို တာကိုေတြ႕ရတာေပါ့ေနာ္။
    ဘုန္းဘုန္းတို႔လက္ထက္ ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ႀကီး ဖဲလစ္လ်န္ခင္းထန္ကေန ဒီလုပ္ ငန္းကို ဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီး တာဝန္ေပးေတာ့ ဘုရားေပး တာဝန္အေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။ လက္ရွိေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဦးေဆာင္သူကေတာ့ မႏၲေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နိေကာ္လား မန္ထန္း ဘုန္းဘုန္းက အတြင္းေရးမွဴးေပါ့။ ဒီျမန္မာစာအုပ္က ၂၀၀၇ခုႏွစ္မွာ ထြက္တယ္။ English Translation တကယ့္ Final ကို သာသနာက ထုတ္ေပး လိုက္တာက ၂၀၁၀ က်မွ ထြက္တယ္ဆိုေတာ့ အမ်ားႀကီး ျပင္ရေတာ့မယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ (၂၀၀၇) ထြက္ မပါ တာ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိလာေတာ့ ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီ အစည္း အေဝးမွာ ဒီမစၧားတရားစာအုပ္တစ္ခုလုံးကို ျပင္ခဲ့ပါ၊ အ ေဟာင္းနဲ႔လည္း ျပန္တိုက္ ၿပီးေတာ့ အသုံးအႏႈန္းေတြ လည္း ျပင္သင့္တယ္ထင္တဲ့အရာေတြ ျပင္ခဲ့ပါဆိုေတာ့ ဒီဟာကို ျပင္ရတာေပါ့။ အဲ့ေတာ့ ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း လည္း ျပင္လို႔မရဘူး မႏၲေလးက တစ္ခ်ဳိ႕ ရဟန္းေတာ္ေတြ အကူအညီေတာင္းၿပီးေတာ့ အထူးသျဖင့္ ဖာသာရ္ မာကု တင္ဝင္း လည္းပါမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပင္ၿပီးေတာ့ ျမင္းမူ ေအာင္ျမင့္သိန္းဆိုတဲ့ စာေရးဆရာကို ျမန္မာ တစ္ ေယာက္ အေနနဲ႔ နားလည္လား ဖတ္ၾကည့္ပါဆိုၿပီး ေပး လိုက္တယ္။ သူဖတ္ၿပီး တစ္လေလာက္ ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပင္ေပးတယ္။ ျပင္ၿပီးေတာ့ ဇန္နဝါရီ (၅)ရက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တင္ျပလိုက္တာ။ တင္တဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ခ်ဳိ႕ဘုန္းႀကီးေတြက လည္း ႏႈတ္က်ဳိးေနၿပီ ဒီအတိုင္းပဲထားလိုက္ရေအာင္ဆိုၿပီး ေျပာၾကတယ္။ အဲ့မွာ ဘုန္းဘုန္း က ဘာတရားရလိုက္တာက ႏႈတ္က်ဳိးလို႔ မျပင္ေတာ့ဘူး ဆိုတာေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူးထင္ တယ္လို႔။ သာသနာ ျပဳဆိုတာက ကိုယ္က အခ်ဥ္ႀကိဳက္လို႔ ဆြယ္တဲ့တရား၊ သူက အခ်ဳိ္ႀကဳိက္လို႔ သူမ်ားကို အခ်ဳိႀကိဳက္ ေအာင္ ဆြယ္တဲ့တရား၊ ကိုယ္က အခါးႀကိဳက္လို႔ အဖန္ ႀကိဳက္လို႔ သူမ်ားႀကိဳက္ေအာင္ ဆြယ္တဲ့တရား မျဖစ္ရဘူး။ ကိုယ္က အမွန္ေတြ႕ထားလို႔ အမွန္ကိုပဲ သူမ်ားရေအာင္ ေဟာရမွာ အဲ့ဒါမွ သာသနာျပဳဆိုၿပီး တရားရတယ္။
ေမး။    ။အခုျပင္လိုက္တဲ့စာအုပ္ရယ္ အရင္စာအုပ္ရယ္ ဘာ ေတြကြဲျပားသြားလဲ။
ေျဖ။     ။ဒီစာအုပ္ရဲ႕ေျပာင္းလဲမႈဆိုရင္ ဘုန္းဘုန္းက အတြင္း ေရးမႉးဆိုေတာ့ စ စခ်င္း မူၾကမ္းလုပ္ေပးရတယ္။ ကိုယ္ ၄ ႏွစ္ျပင္ထားတဲ့အရာကို ဒီေကာ္မရွင္မရွင္ရဲ႕ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္တဲ့ မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နိေကာ္လား မန္ထန္းကေန ႏိုင္ငံျခားမွ ပညာေတာ္သင္ခဲ့တဲ့  ဘြဲ႔ရ ရဟန္းဘုန္းႀကီးေတြ၊ ဆရာေတာ္ႀကီး အားသိုက္ပါတယ္၊ ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးျပဳံးခ်ဳိ လည္းတက္တယ္။ ေနာက္ တစ္ပါးက ဆရာေတာ္ႀကီး ဂ်က္စတင္း ဒီအစည္းအေဝးမွာ ဒီစာအုပ္ကို ေဝဖန္ၾကတာ။ သူတို႔ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ထားခ်က္ အတိုင္းပဲ ဒါထြက္လာတာ။ အဲ့ဒီ ရဟန္းေတာ္ေတြ ဆရာ ေတာ္ေတြ အမ်ားရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္က အခုထြက္လာတဲ့ လက္တင္းနဲ႕ လုံးဝတူတဲ့ အတိအက် တူတဲ့ ဒီအဂၤလိပ္ ဘာသာ ျပန္အတိုင္းပဲ ျပန္ပါေတာ့။ မျပင္ေတာ့ပါနဲ႔။ တကယ္လို႔ အဲ့ဒီတိုင္း မသြားဘူးဆိုရင္ ေနာက္ သာသနာ ပိုင္ခ်ဳပ္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကေန ျပင္ပါလို႔ ေျပာရင္ အလုပ္ တစ္ခုျပန္ရႈပ္ မယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အတိအက်သာ ျပန္ ေတာ့ဆိုေတာ့။ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔ႏွင့္ ရွိပါေစ ဆိုရင္ အရင္က ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္လည္းရွိပါေစ။ မဟုတ္ဘူး အဂၤလိပ္လိုဆိုရင္ with your spirit ကိုယ္ေတာ္၏ ဝိ ညာဥ္ႏွင့္လည္းရွိပါေစ အဲ့ဒီအတိုင္းပဲ ျပန္ခိုင္းေတာ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီ ၂၀၁၀ Edition အတိုင္း ေျပာင္းတာေတြ ျဖည့္ တာေတြနဲ႔ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္းေျပာင္းတာေတြနဲ႕ ျဖည့္လိုက္တယ္။ ေနာက္ ဆုံး စာအုပ္ စက္ေပၚမတင္ခင္မွာ ဟားခါးသာသနာက ကာႏြန္ဥပေဒေဒါက္တာဘြဲ႔ရ ဖာသာ ဂ်ဳိးဇက္ ကီးေခြေအာင္ ကေန စာမ်က္ႏွာ တစ္ေထာင့္တစ္ရာႏွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်က္ႏွာရွိတာကို အကုန္ revise လုပ္တာ ဒီက ဘယ္လိုအသုံးအႏႈန္း ရွိတယ္၊ ဒါက ဘယ္လိုသုံးတယ္ တစ္ခါတစ္ေလ ကိုယ္လည္း မျမင္တာေတြရွိတယ္။ က်န္ တဲ့ အပိုင္းေတြ လည္းရွိအုံးမွာပဲ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါေတာ့ ဘုန္းဘုန္း က ေတာင္းခံခ်င္တာေတာ့ ေနာင္လာ ေနာင္ သားေတြက ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္သြား ေစခ်င္တယ္။ မွန္သထက္မွန္ေအာင္ လုပ္သြား ေစခ်င္ တာပဲ။ ဟို ငါမႀကိဳက္လို႔ ငါႀကိဳက္လို႔ ကိုယ့္အႀကိဳက္ တရားေတြ ကိုယ့္အႀကိဳက္ေတြကို သုံးဖို႔ မဟုတ္ဘူး ဘယ္ဟာမွန္သလဲဆိုတာကိုပဲ ေရြးၿပီးေတာ့ သုံးေစခ်င္ တယ္။ ဒီမစၧားစာအုပ္ကေတာ့ ေျပာမယ္ဆို တစ္ ႏိုင္ငံလုံး ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ဒီဝတ္ျပဳကိုးကိုယ္ျခင္း ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ ကေန ျပင္ထားတဲ့အတိုင္းေပါ့။
CBCM-OSC


2018-11-20 01:30:35
NEWS AND EVENTS
Next