Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

မ်ိဳးႀကဲသူစာေစာင္ ရာျပည့္ဂ်ဴဘီလီ

၁၉၁၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔က အတြဲ (၁) အမွတ္ (၁) ကို ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ မ်ိဳးႀကဲသူ စာေစာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကကသလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လစဥ္ထုတ္ ဝိညာဥ္ေရး စာေစာင္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အတြဲ ၁၀၀ ျပည့္ ေျမာက္ ရာျပည့္ဂ်ဴဘီလီ သို႔ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေခတ္ကာလမ်ားစြာ၊ လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး စနစ္မ်ိဳးစံုၾကားတြင္ ရွင္သန္ခဲ့ေသာ ဤစာ ေစာင္မွာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္မပါလွ်င္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္ မဟုတ္ပါ။
ဤေက်းဇူးေတာ္အတြက္ ဘုရားသခင္၏ႀကီးျမတ္ျခင္းကို ခ်ီးမြမ္းရင္း၊ တစိုက္မတ္ မတ္ ေပးဆပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကေသာသူမ်ား၊ ပါဝင္ပံ့ပိုးခ့ဲေသာ ေက်းဇူးရွင္မ်ား၊ စာေရး သားခဲ့ၾကေသာ ကေလာင္ရွင္မ်ား စသည့္ ေသသူရွင္သူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္း ေပးရင္း ေက်းဇူးတင္မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ဇႏၷဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖါတီမာ ဘုရားေက်ာင္း၌ နံနက္ ၇း၃၀ နာရီတြင္ က်င္းပပူေဇာ္ပါမည္။
    ထို႔ေနာက္ ဂ်ဴဘီလီ အထိမ္းအမွတ္ စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ စာေပေဟာ ေျပာပြဲလည္း ျပဳလုပ္မည္။ မိတ္ေဆြမ်ားအား ရင္းႏွီးစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္  ဇႏၷဝါရီလ ၁၂ ရက္ စေနေန႔

နံနက္ ၇း၃၀    ဂ်ဴဘီလီမစၧားတရားေတာ္ျမတ္
နံနက္ ၈း၄၅    မ်ဳိးႀကဲသူစာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ပြဲ
နံနက္ ၉း၃၀    မ်ိဳးႀကဲသူသမိုင္း တင္ျပျခင္း၊ စာေပေဟာေျပာပြဲ
        ဆရာေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း)| ဆရာ ေနဝင္းျမင့္


2019-01-04 04:42:31
NEWS AND EVENTS
Next