Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

မုံရြာၿမဳိ႔မွ ရဟန္း၊ ကိုရင္၊ သီလွရွင္ ႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား စုေပါင္း၍
အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ကာ ခရစၥမတ္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့

မုံရြာျမဳိ႔မွ ရဟန္း၊ ကိုရင္၊ သီလွ ရွင္ႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ မုံရြာ အက်ဥ္း ေထာင္သို႔ သြားေရာက္ကာ ရစၥမတ္ပြဲက်င္းပ ေပးခဲ့သည္။
အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ သည့္အဖြဲ႔တြင္ မုံရြာအုပ္စုရွိ ရဟန္းေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး အန္ေထာ္နီ ေဇာ္ဝင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၾသဂတ္စတင္း တင္ထြန္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ ေဇာ္၊ ကိုရင္ ရွိန္းထက္ေအာင္၊ ဂ႐ုဏာေရး သီလွရွင္ (၂)ပါး၊ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ သီလွရွင္ (၂)ပါး၊ စိန္အလႊဳိက္ရွက္ သီလွရွင္ (၁)ပါး ႏွင့္ မုံရြာျမဳိ႔ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ကုိယ္စား ဘာသာ ဝင္ (၁ရ) ဦးတို႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ခရစၥမတ္ ပြဲက်င္းပရန္ အက်ဥ္းဦးစီးမွဴး ဗိုလ္မွဴး ခင္ ေမာင္ထြန္းမွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ရဟန္းေတာ္ မ်ား ႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ား အဖြဲ႔သည္ အ က်ဥ္းသားမ်ားအား ခရစၥမတ္ သီခ်င္း သီဆို ျခင္း၊ အကမ်ား ကျပျခင္းျဖင့္ သတင္း ေကာင္းကို ေဝမွ်ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အ က်ဥ္းေထာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသား (၁၀၀၀) အား ညေနစာ လွဴဒါန္းေကၽြးေမြး ခဲ့ၾကသည္။
အက်ဥ္းဦးစီးမွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴး ခင္ေမာင္ထြန္းက ယခုကဲ့သို႔ အက်ဥ္းသား မ်ားကို လာေရာက္ေႂကြးေမြး၍ ခရစၥမတ္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ လည္း လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။
မုံရြာျမဳိ႔မွာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ႏွင့္ ဘာသာဝင္အသင္းအဖြဲ႔မ်ား စုေပါင္း၍ မုံရြာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္မွ စတင္၍ နွစ္စဥ္ ခရစၥမတ္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ သည္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၃ႀကိမ္ ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ သည္။
ဝန္းထမ္းမ်ားႏွင့္ အက်ဥ္းသား (၁၀၀၀) ကို ေကၽြးေမြးရန္ ဆန္ေျခာက္အိတ္၊ ကုလားပဲတစ္အိပ္၊ ဝက္သား အခ်ိန္(၈၀)၊ ဘာဘရာေက်ာ္ (၅) ပိ ႆာ ၊ ဆီ (၁၀) ပိ ႆာ၊ င႐ုတ္သီးေၾကာ္၊ အခ်ဥ္ရည္တို႔ အ တြက္ မုံရြာရွိ ဘာသာဝင္မ်ားမွ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
Ref: Monywa Sisters
CBCM-OSC

Catholic Community gave lunch to the 1000 prisoners for Christmas 2018


2019-01-06 10:20:03
NEWS AND EVENTS
Next