Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

လားရွိုးသာသနာ Bro. ႀကီးေလးပါး ဦးပဥၥင္း သိကၡာခံယူ

ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆း ၀၀ နာရီ၊ ေယဇူးေရႊႏွလံုးေတာ္ကာဒီျဒယ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ လားရွိုးသာသနာမွ Bro. Peter Kareng Hting Nan, Bro. Lawrence Kya Lar, Bro. Matthew Ai Kit, Bro. Augustine Lagwi Dee Awng - Bro. ႀကီးေလးပါး အဖဆရာေတာ္ႀကီးဖိလစ္ဇေဟာင္း လက္ေတာ္မွဦးပဥၥင္း သိကၡာခံယူခဲ့ၾကေသာပံုရိပ္အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။


2018-11-12 03:32:07
NEWS AND EVENTS
Next