Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ဆရာေတာ္ ဂြၽန္မန္းဆိန္းဟွီ၏ ေတာင္ေခ်ာင္းသာသနာ သို႔ သိုးထိန္းနယ္လွည့္ခရီးစဥ္တြင္
လူငယ္ ၁၁၀ ေယာက္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းမဂၤလာေတာ္ျမတ္ခံယူခဲ့

   

ပုသိမ္ ဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြၽန္ မန္းဆိန္းဟွီ သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ ငပု ေတာၿမိဳ႕မွ စက္ေလွျဖင့္ ေတာင္ေခ်ာင္း သာသနာသို႔ ထြက္ခြာၿပီး ညေန ၃ နာရီ ခြဲအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ေခ်ာင္း သာသနာသို႔ ေရာက္ ရွိခဲ့သည္။
    ေတာင္ေခ်ာင္း သာသနာ ေက်ာင္း ထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ စိန္ေပါလ္ သီလ ႐ွင္မ်ား၊ ဘာသာဝင္မ်ားက လိႈက္လိႈက္လွဲ လွဲ ႀကိဳဆိုၾကခဲ့ၾကၿပီး အဖဆရာေတာ္ ဘု ရားမွ ဘာသာဝင္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
    ညေန ၇ နာရီတြင္ အဖဆရာေတာ္ ဘုရားအား ေတာင္ေခ်ာင္းသာသနာ႐ွိ ဘာ သာဝင္ သားသမီးမ်ားက ဂုဏ္ျပဳ အက ပ ေဒ သာျဖင့္ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကပါသည္။
    ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ အဖ ဆရာေတာ္ဘုရား သည္ သာသနာ့ ခန္းမေဆာင္ကို ေကာင္းခ်ီးေပး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး  ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္အတူ မစၦား တရားကို ပူေဇာ္ခဲ့သည္။ ၎မစၧား တရား ေတာ္ျမတ္တြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး လူငယ္ ၁၁၀ ေယာက္သည္ ဆရာေတာ္ႀကီး ဂြၽန္ မန္းဆိန္းဟွီ၏ လက္ေတာ္မွ ခရစၥမား အား ေပးျခင္းမဂၤလာေတာ္ျမတ္ ခံယူခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အဖဆရာေတာ္သည္ ဘာသာ ဝင္မ်ားႏွင့္ ရဟန္း၊ သီလွရွင္မ်ားကို နႈတ္ ဆက္ကာ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္ ပုသိမ္ သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့သည္။
Pathein OSC


2019-03-03 20:00:19
NEWS AND EVENTS
Next