Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ေညာင္ေလးပင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးရဲ႕ သမိုင္းလည္း ျဖစ္တယ္

ေဖေဖၚဝါရီလ ၉ ရက္ည ၁၀း၃၀ မစၧားတြင္ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘို၏ ၾသဝါဒ

      "(ေညာင္ေလးပင္) မယ္ေတာ္ဂူဟာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ဒုကၡခံစားရဲတဲ့ သမိုင္းနဲ႕ ဆက္ႏြယ္ ေနတယ္။ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး အဖုံဖုံ ၾကားထဲက မယ္ေတာ္က ေစာင့္ေရွာက္ ေပး တယ္။ သခင္ ေယဇူးေလးကို ဒုကၡထဲက တိုင္းတပါး ေျပးေရွာင္ခ်ိန္ ကာကြယ္ေပး သလို ကြၽႏု္ပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ျမန္မာျပည္ အႏွံမွာ စစ္ေဘးပြဲမ်ားကို တိမ္းေရွာင္ ေန ၾကရသူေတြ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွာ ရွိၾက တဲ့ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ သားသမီးမ်ားကို လည္း ေစာင့္ေရွာက္ေပး ေနမွာပါ။ ကာနန္ လက္ထပ္ပြဲမွာ သားေတာ္သခင္ေယဇူးကို တန္ခိုးျပဘို႔ ႏိႈးေဆာ္သလို၊ ကြၽႏု္ပ္တို႔ တစ္ ဦးစီနဲ႔ မိသားစုကို ေကာင္းႀကီးေပးေနမွာပါ။"
    ၂၀၁၉ ခု ေဖေဖၚဝါရီ ၉ ရက္ ည ၁၀း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕ လုဒ္မယ္ေတာ္ပြဲ၏ ေက်းဇူးတင္မစၧာတရား ေတာ္ျမတ္အတြင္း ၾသဝါဒေပးရာတြင္ ကာ ဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ ဘိုက ထည့္ သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ကာဒီနယ္က အခက္အခဲမ်ား ၾကားမွ မယ္ေတာ္ဂူျဖစ္ ေပၚလာသည့္ သ မိုင္း ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပ ခဲ့သည္။
"၁၈၉၂ ခုႏွစ္မွာ ဆရာေတာ္ႀကီး  (Ambrose Bigandet) အမ္ဘ႐ို႕စ္ ဘီဂန္ေဒး ေညာင္ ေလးပင္ သာသနာ ဖြင့္ၿပီး ဘုန္း ေတာ္ႀကီး (Michael Mignon) မိုက္မယ္ မီးညိဳ က၊ သစ္သား ဘုရားေက်ာင္းေလး ေဆာက္ၿပီး လုဒ္ မယ္ ေတာ္ကို အပ္ႏွံခဲ့တယ္။ ၁၉၀၂ ခုႏွစ္မွာ ဘုရားေက်ာင္း အသစ္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္ခဲ့တယ္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္မွာ မယ္ေတာ္ ဂူကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္မွာ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္တဲ့ လူေတြ က  မယ္ ေတာ္ဆင္းတုကို ဖ်က္စီးပစ္တယ္။ မ်ားမၾကာမွီပဲ ျပင္သစ္ျပည္က မယ္ေတာ္ ဆင္းတု တစ္ဆူ ေရာက္လာခဲ့တယ္။"
    ကာဒီနယ္က သူ၏ ၾသဝါဒတြင္ မယ္ေတာ္ မာရီယားသည္ မိခင္သဖြယ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိေန ေၾကာင္း၊ မယ္ေတာ္သည္ ဘုရား၏ မယ္ ေတာ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး၏ မယ္ ေတာ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကယ္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ မယ္ေတာ္သည္ အေရးပါသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ထိုနည္းတူ သားသမီးမ်ား အား ေမြးဖြါးေပးၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ မိခင္မ်ား အားလည္း ေက်းဇူးတင္စကားဆိုခဲ့သည္။ မိမိ အတၱစိတ္ေၾကာင့္ သားသမီး မလိုခ်င္ သည့္ ဇနီးသည္မ်ား ရွိေနသည့္ၾကားတြင္ သားသမီးယူေသာ အေမမ်ား (မိခင္) မ်ား သည္ ရတနာ တစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု တင္စား ေျပာျပခဲ့သည္။
"မိခင္ျဖစ္ဘို႔ ေရြးခ်ယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဟာ မိမိတို႕ရဲ႕ ေသြးနဲ႔သားကို သားသမီးမ်ား နဲ႔ ေ၀မွ်ခြဲေ၀ ေပးတယ္။ အဲ့ဒါရတနာပါ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔က မိခင္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္တယ္။
ကိုယ့္အသက္ဟာ - မိခင္ရဲ႕ လက္ ေဆာင္ မြန္။ ကိုယ့္အသက္ဟာ - မိခင္ရဲ႕ ရက္ေရာ ဆက္ကပ္မႈ မယ္ေတာ္ မာရိယားမ်ား (မိခင္ မ်ား) အတြက္ သခင္ဘုရားကို ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။"
    ထိုနည္းတူ ျမန္မာျပည္ ထိပ္ဆံုးမွ ေအာက္ေျခ အထိ စီးဆင္းေနေသာ ဧရာဝ တီျမစ္ကိုလည္း မိခင္အျဖစ္ တင္စားကာ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သတိေပးစကား ဆိုခဲ့သည္။
"ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သား အားလုံးအတြက္ ျမင့္ျမတ္ေသာမိခင္ Sacred Mother to all people of Myanmar. - တစ္ျပည္လုံးကို ေက်ာ္ျဖတ္ စီးဆင္းၿပီး အစားအစာ - ေရ ကို ေပးတယ္။ လယ္သမားမ်ားကို အစဥ္ တ စိုက္ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့မိခင္။ ခရီးသည္မ်ား ကို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ ေထာင္ေသာင္းမက ေသာ ေလွသေဘၤာမ်ားနဲ႔ လုိရာခရီးကို သယ္ေဆာင္ ေပးတဲ့မိခင္။"
"မိခင္ဧရာ၀တီဟာ- လူမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသ နာစုံ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ပထ၀ီ သေဘာ အရ လူမႈစီးပြါးေရးအရ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရးအရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ ျမန္မာဆိုတဲ့ သေကၤတနဲ႔ခြဲျခားမရဘူးဆိုတာ သက္ေသ ျပ ေနပါတယ္။ အဲေတာ့ ျမန္မာ့ အသက္ ေသြးေၾကာ ဧရာ၀တီ မိခင္ႀကီးကို ထိပ္က ပိတ္ၿပီး တည္ေဆာက္မဲ့ ဆည္စီမံကိန္းဟာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ မဆက္ႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာ ခ်င္ပါတယ္။"
    ထိုနည္းတူ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ သူမ်ားသည္ မိဘမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ အားလည္း မိခင္သဖြယ္ တိုင္း သူျပည္သား မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။
CBCM - OSC


2019-03-03 20:44:39
NEWS AND EVENTS
Next