Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
CBCM

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဖရန္းစစ္၏ ကမၻာတစ္ဝွမ္းအတြက္ ပါစကားပြဲေတာ္ မဂၤလာ သတင္းစကား

    ကမၻာ တဝွမ္းလံုး အတြက္ ေပးပို႔ ေသာ ပါစကား မဂၤလာ သတင္းစကားတြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကိး ဖရန္စစ္က ႐ွင္ျပန္ထ ေျမာက္ေတာ္မူေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ အလင္းေရာင္သည္ ကမာၻတဝွမ္း မွ ပဠိပကၡ ၏ အေမွာင္ထုအတြင္း ထြန္းလင္းပါေစ ေၾကာင္း ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ဆီးရီးယား၊ ယီမင္၊ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စ တိုင္း၊ လစ္ဗ်ား၊ ဗာကီနာ ဖာဆို၊  မာလီ၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီး ယား၊ နီဂါ၊  နီကာရာဂြာ၊ ကင္မရြန္း၊ ဆူဒန္၊ ေတာင္ ဆူဒန္၊ ဗင္နီဇြဲးလား၊ အေ႐ွပုိင္း ယူကရိန္း၊ နီကာရြာဂါ တို႔အတြက္ အထူး ဆုေတာင္းခဲ့သည္။
    "ခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ လ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔နွင့္အတူ ရွိေတာ္မူသည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ ျခင္းျဖစ္ေတာ္မူသည္။ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းျခင္းကို ခရစ္ေတာ္ အရွင္သည္ ေလာက ကမၻာ အတြက္ ဆန္းၾကယ္စြာ ေပးေတာ္မူသည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ တို႔ထိသမွ်တို႔သည္ ႏုပ်ိဳ လာၾကသည္၊ အသစ္ျဖစ္လာသည္၊ ျပည့္ဝ ေသာအသက္ရွင္ျခင္း ျဖစ္လာသည္။"
ကမၻာတဝွမ္းလံုးအတြက္ ေပးေသာ ပါစကား သတင္း စကားတြင္ စိန္ပီတာရင္ျပင္၌ စု႐ံုး ေနၾကေသာ လူအုပ္ႀကီးေရွ႕ေမာက္တြင္ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးက ပါစကား အာ႐ုဏ္ဦးသည္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ ႏွင့္ လူသားထု ၏ ထာ၀ရ ႏုပ်ိဳ ျခင္း၏ သက္ေသဟု မိန္႔ ဆိုခဲ့သည္။
    ပါစကားပြဲေတာ္ဆိုသည္မွာ ကမၻာ သစ္တစ္ခု စတင္ျခင္း၊ ေသျခင္းႏွင့္ အျပစ္၏ ေက်းကၽြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ေလာ ကကမၻာသည္ အဆံုးတြင္ ခ်စ္ျခင္း၊ ၿငိမ္း ခ်မ္းႏွင့္ ညီအစ္ကိုစိတ္ထားတို႔ ျဖင့္ ျပည့္ဝ ေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အား ဝင္ခြင့္ျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
    ခရစ္ေတာ္သည္ ဒုကၡ အခက္အခဲ ႀကံဳေနရသူမ်ား ႏွင့္ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲသူ မ်ားကို မည္သည့္ အခါမွ် စြန္႔ပစ္ ေတာ္မမူပါ။
    ဆက္လက္၍ ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီး က ဆုေတာင္းေပးရမည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေျပာ ျပခဲ့သည္။
> အေ႐ွ႕အလယ္ပုိင္း ေဒသတြင္ ဒုကၡ မ်ားၾကား ႐ုန္းကန္႐ွင္သန္ျပီး မိမိ ယုံ ၾကည္ျခင္းကုိ သက္ေသခံေနၾကရေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္ေတာ္မူ ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းတခုိးေက်းဇူး ေတာ္မ်ား ခံစားၾကရေစဖုိ႔၊
> ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ျခင္းကို ေမွ်ာ္လင့္ ေနၾကေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ ခရစ္ ယာန္မ်ား အထူးသျဖင့္ ဆီးရီးယားတြင္ အဆက္ မျပတ္ ျဖစ္ေနေသာ ပဠိပကၡမ်ား ေၾကာင့္ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနသူမ်ား၊ ေဂ်ာ္ ဒန္ ႏွင့္ လစ္ဘႏြန္ ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ခုိ လံႈေနၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ ျပန္ ႏိုင္ေရး၊ လူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ တရားမွ် တျခင္း ေဖၚေဆာင္ေရး ႏိုင္ငံေရး ျပႆ နားမ်ားအား ႏိုင္ငံေရး ျဖင့္သာ ေျဖရွင္း ႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆာ္ၾသရင္း ႏိုင္ငံ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား အတူးသျဖင့္ အစၥေရးႏွင့္ပါ လက္စတိုင္း တို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပး ခဲ့သည္။
> အာဖရိကတုိက္ တြင္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ ဆက္လက္ ဆုေတာင္းေပး ခဲ့ သည္။ လစ္ဗ်ား၊ ကင္မရြန္း၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား၊ နီဂါ၊ မာလီ၊ ဗာကီနာ ဖာဆုီ၊ေတာင္ဆူဒန္၊ ဆူဒန္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ မတူညီမႈမ်ားကို အင္ အားသံုး ေျဖရွင္းသည္ထက္ ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖင့္ အေျဖရွာၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
> အေ႐ွ႕ယူကရိန္း ေဒသတြင္ ေရရွည္ တည္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖၚေဆာင္ ၾကရန္ ဆုေဆာင္းေပးခဲ့သည္။
> အေမရိကတိုက္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းရာတြင္  ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး အခက္ ႀကံဳေနရေသာ သူမ်ားအား အထူး သတိရ ခဲ့သည္။ ဗင္နီဇြဲးလား ႏွင့္ နီကာ ရာဂြာ ႏုိင္ငံတုိ႔ အတြက္ အထူး ဆုေတာင္း ခဲ့သည္။
> စစ္လက္နက္မ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား၊ အၿပိဳင္အဆိုင္ လက္နက္ တပ္ဆင္ျခင္း မ်ားကိုရပ္တန္႔ၾကၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားေပါင္း ကူး တံတား တည္ေဆာက္သူမ်ားသာ ျဖစ္ေစလ်က္ တံတိုင္း ေဆာက္သူမ်ား မျဖစ္ပါေစႏွင့္ဟု ဆုေတာင္းခဲ့သည္။
    ရွင္ျပန္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏွလံုးသားမ်ားအား အခြင့္အ ေရးကင္းမဲ့သူမ်ား၊ အားငယ္သူမ်ား၊ ဆင္း ရဲသားမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္မရွိသူမ်ား၊ အ ပယ္ခံမ်ားႏွင့္ အစားအစာအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ခိုလံႈရာအတြက္ လည္း ေကာင္း၊ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ လည္း ေကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တံခါးမ်ားအား လာ ေရာက္ေခါက္သူမ်ား တို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ ႏွလံုးသားတံခါးကို ဖြင့္ေပးေတာ္မူ ပါေစ။
    ခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူ သည္။ ကိုယ္ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တိုသည္ အသစ္ ျပဳျပင္ျခင္း ခံရပါေစေသာ္။
    "ေပ်ာ္ရႊင္ဘြယ္ရာ အီစတာ ျဖစ္ပါေစ"
Ref: Vatican News


2019-05-06 03:24:59
NEWS AND EVENTS
Next