Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
CBCM

ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ စိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားေက်ာင္း
ႏွစ္ (၁၉၀) ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲ ႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းက်င္းပျပဳလုပ္

    စိန္ပက္ထရစ္ ႏွစ္ (၁၉၀) ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲေတာ္ ႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ မတ္လ  ၁၆၊ ၁၇ ရက္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိစိန္ပက္ထရစ္ ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္း၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပြဲေတာ္အတြက္ ႏုိဗီ နားဆုေတာင္းျခင္းကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၈-၁၇ အထိ ျပဳ လုပ္ဆုေတာင္းခဲ့ၾကပါသည္။
    ခရစၥမားအားေပးျခင္း ခံယူခဲ့ေသာ ကေလးသူ ငယ္မ်ားသည္ ေမာ္လၿမိဳင္ဇုံျဖစ္ေသာေရး၊ က်ိဳကၡမီ၊ ေမာ္လ ၿမိဳင္ သန္႔ရွင္းေသာအိမ္ေထာင္စုဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ စိန္ပက္ ထရစ္ သာသနာတုိက္နယ္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ခရစၥမားအားေပး ျခင္းခံယူခဲ့ၾကေသာ ကေလးလူငယ္မ်ားစုစုေပါင္း (၁၂၀)ဦး ျဖစ္ပါသည္။
    အဖဆရာေတာ္ႀကီး Raymond Saw Po Ray ၾသဝါဒအမွာစကားမွာ “အတိတ္သမုိင္းဆုိတာ ပစၥဳပန္ကုိ တည္ေဆာက္ေနတယ္။ ေမ့ပစ္လုိ႔မရသလုိအတိတ္သမိုိင္း ကုိ ဘဝန႔ဲရင္းၿပီး ယုံၾကည္ျခင္းအတြက္ မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့တဲ့ သာသနာျပဳပုဂၢိဳလ္ေတြကုိ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳဖုိ႔၊ သူတုိ႔ ထားေပးခဲ့တဲ့ ယုံၾကည္ျခင္းအေမြအႏွစ္ကုိ တန္ဖုိးထားထိန္း သိမ္းဖုိ႔၊ ယုံၾကည္ျခင္းအသက္ရည္ေအာင္ တုိးပြားေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံးရဲ႕ တာဝန္ပဲျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းမွာ ၾကားခဲ့သည္။”
    ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕ စိန္ပက္ထရစ္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း၊ သာသနာေတာ္ သမုိင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေဖၚျပရပါလွ်င္           ( ၁၈၂၉ -၂၀၀၈)  ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ကက္သလစ္သာသနာေရာက္ရွိခဲ့ပံုမွာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္ခဲ့ ၾကသည့္ ေပၚတူကီလူမ်ိဳးကုန္သည္မ်ား စတင္ခဲ့သည္ ဟု ယူဆသည္။  
    ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ၁၈၀၀ခန္႕၌္ ကက္သလစ္ ဘာသာဝင္မ်ား အေတာ္အတန္ရွိခဲ႕ၾကၿပီးမွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၈၂၉ ခုတြင္ ဖာသာရ္ဘားေဘကစိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းတည္ေဆာက္၍ ထိုႏွစ္မွစ၍ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္း ေတာ္ႀကီးမ်ား စိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ အ တည္တက်ေနထိုင္ကာၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘာသာဝင္မ်ား၏ ဝိညာဥ္ ေရးကိစၥမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ဆရာေတာ္မ်ားေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႕တြင္သီတင္းသံုးေနထိုင္ျခင္း
    ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ယခင္ကရန္ကုန္တြင္ အေျခစုိက္၍ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၈၃၀ ခုႏွစ္မွ ၁၈၅၆ ခုနွစ္အထိ ေမာ္္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္၍သာသနာလုပ္ ငန္းမ်ားကိုလမ္းညႊန္ခဲ့ၾကသည္။   ၁၈၂၉ တြင္ သစ္သားျဖစ္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကေသာစိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ေဆြးေျမ႕လာသျဖင့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည္။ ၁၈၄၉ ခုနွစ္ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ပညာေရးကို တာဝန္ယူရန္ ဆရာ ေတာ္မ်ား၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ စိန္ဂ်ိဳးဇက္မွ သီလရွင္မ်ား ေရာက္ရွိလာခါ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအ တြက္ စာသင္ေက်ာင္းဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။  ၁၈၅၈ ခုနွစ္္တြင္ ေဒလာဆာဂိုဏ္းမွ ဘရာသာရ္မ်ားေရာက္ရွိလာၿပီး ေမာ္္လ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းဖြင္႔ခဲ့ ၾကသည္။
စိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားေက်ာင္းသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ျခင္း။
    ဆရာေတာ္ ဘီဂမ္းဒပ္ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ စိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို ၁၈၅၇တြင္ တိုက္ ေက်ာင္းအျဖစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး ၁၈၅၉ ခု ေဖ ေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဆရာေတာ္ဘီဂမ္းဒပ္မွ ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ သည္။ ၁၈၈၃ မွ ၁၈၉၃ အထိအနာဂတ္ဆရာေတာ္ ျဖစ္မည့္ ဖါသာရ္ ကာဒိုးသည္ စိန္ပက္ထရစ္ေက်ာင္းအျဖစ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။
           ၁၉၀၀ ေက်ာ္နွစ္မ်ားတြင္ ဖာသာရ္ေဘာင္လန္ဂ်ဲသည္ အနွစ္ ၂၀ ခန္႕ စိန္ပက္ထရစ္ေက်ာင္းထိုင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ဘုရားေက်ာင္းနွင့္ ၿမိဳ႕က်က္သေရ ေဆာင္ နာရီစင္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
    ၁၉၅၀ မွ ၁၉၈၀ အထိဘုန္းေတာ္ႀကီးဖါသာရ္ ကာရာပီယက္သည္ နွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႕ သာသနာလုပ္ငန္း ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသည္ ဘားအံနွင့္ သိမ္ဆိပ္ သာသနာတို႕ကိုလည္းတြဲဖက္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။  ၁၉၈၂ ခုနွစ္တြင္ ဖာသာရ္စတင္းနစ္သည္ ေက်ာင္းထိုင္ အျဖစ္ေရာက္ ရွိလာခဲ့သည္။ လက္ရွိေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ ႀကီးသည္ ဖာသာရ္ပီတာမ်ိဳးလြင္ ျဖစ္ပါသည္။
    ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ စိန္ပက္ထရစ္ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း တြင္ သာသနာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၾကေသာ ရဟန္း ေတာ္မ်ား ၁၈၂၉ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိစိန္ပက္ထရစ္ ဘုရား ရွိခုိးေက်ာင္းတြင္ သာသနာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာရဟန္းေတာ္မ်ားစုစုေပါင္း(၂၄) ပါးရွိခဲ့ဲၿပီျဖစ္ပါသည္။
                         MLM-Osc


2019-05-06 04:14:48
NEWS AND EVENTS
Next