Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

(၁၅၁) ႏွစ္ျပည္႔ ေဂဘားအမ်ိဳးသားေန႔ ႏွင့္ TOT သင္တန္း

    ေဂဘားလူမ်ိဳးစုတို႔ ၏ဖခင္ ဦးေစာ္ ကဲ ဒဲလစ္ သည္ ၁၈၆၈ ခု  မတ္လ ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္ ေဂဘားလူမ်ိဳးတို႔အတြက္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့၍ ယခု ၂၀၁၉ ခု မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ နႇစ္ (၁၅၁)နႇစ္ျပည့္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ ေဂဘားအမ်ိဳးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ႏွင့္အတူ ေဂဘားစာေပ သင္ၾကားေပးသူ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ TOTသင္တန္း ကို ၂၀၁၉ ခု မတ္လ ၂၃-၂၉ အထိ လြိဳင္ ေကာ္ၿမိဳ႕၊ေဒါဥခူရပ္ကြက္၊ကက္သလစ္ဓမၼာ႐ုံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။             ၎အမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ရဟန္း၊သီ လ႐ွင္မ်ား၊ ဗမာ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ ႀကီး၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦး စီးမွဴး၊ ကယားစာေပႏႇင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္ မတီ၊ ကေယာစာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၊ ကယန္းစာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၊ မႏုမ ေနာစာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ၊ ယင္းတ လဲစာေပယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီ၊ လိပ္သိုမွကိုယ္စားလႇယ္(၁၀၀)ေက်ာ္၊႐ိုရာအကပေဒသာအဖြဲ႔ စုစုေပါင္းလူဦးေရ (၆၀၀) ဦး ပါဝင္ ခဲ့ ၾကပါသည္။
    ထိုအခမ္းအနားတြင္ တကၠသိုလ္ ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေသာ ေဂဘား လူ ငယ္ (၂၁) ဦးအား ဂုဏ္ျပဳျခင္းမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ႐ိုးရာအကပေဒသာမ်ား တင္ဆက္ျခင္း၊ စာေပ၊ ႐ိုးရာဝတ္စုံမ်ားခင္းက်င္းျပသျခင္းရိွပါသည္။ TOTသင္တန္းကို ေဂဘားစာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ႏွင့္ ေဂဘား လူငယ္တို႔မွ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ကာ သင္တန္း ႀကီးၾကပ္သူမ်ား ဆရာဦး႐ိုမားႏို၊ ဆရာဦး ေဂ်ာ့ေဂ်ာ္၊ ဆရာဦးလိုးလို၊ ဆရာမေဒၚဘက္ နက္ဒက္တာ၊ ဆရာမေဒၚနီးနီ၊ ဆရာမေဒၚ ႏုႏု၊ ဆရာမေဒၚခစၥတီးနာေပးေပ တို႔ျဖစ္ၿပီး နည္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမႇာဆရာမေဒၚခစၥ တီးနာခ်စ္၊ ဆရာဦးသိန္းေဖ၊ ဆရာဦးဘာ ပြန္း၊ ဆရာမေဒၚျမတ္ဝင္းလိႈင္၊ ဆရာမေဒၚ မိုးမိုး၊ အေထြေထြ-ဆရာမေဒၚႏႇင္းႏုေထြး ႏွင့္ ဆရာမေဒၚေအးၾကည္ေအာင္တို႔ ပါဝင္ ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သင္တန္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ (၄၄) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။
ဒက္ဇူးမယ္(I.S.R.)


2019-05-21 02:11:06
NEWS AND EVENTS
Next