Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ေမာ္လၿမိဳင္ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ တည္ေထာင္ျခင္း (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပြဲက်င္းပ

    ေမာ္လၿမိဳင္ ဂုိဏ္းအုပ္သာသနာ တည္ေထာင္ျခင္း (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီ ပဲြေတာ္ကုိ ေမလ (၃) ရက္ေန႔မွ (၅)ရက္ေန႔ ထိ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕ နယ္၊ သက်က္ေက်းရြာတြင္ စည္ကားသုိက္ ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဤဂ်ဴဘီလီပြဲ ေတာ္သို႔ တုိက္နယ္အသီးသီးမွ ဘာသာတူ ႏွင့္ တစ္ျခားဘာသာညီအစ္ကုိ ဓမၼမိတ္ေဆြ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀ ခန္႔ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။
    ေမလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ (၂၅)ႏွစ္ ျပည့္ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္ ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားကုိ နံနက္ (၆း၃၀) နာရီတြင္ မေဇာကေလး သူငယ္မ်ား ဗုံပုေလြအဖြဲ႕ ႏွင့္ ဆရာေတာ္ႀကီး ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား သက်က္ ဘုရား ေက်ာင္းေရွ႕ ဂ်ဴဘီလီ ေက်ာက္တုိင္သုိ႔ စီတန္း၍ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္ ဖြင့္ပဲြအခမ္း အနားကုိ ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ Msgr. Joseph Thein Khin မွ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ဂ်ဴဘီလီ ေက်ာက္တုိင္၊ ဖေယာင္းတုိင္ႏွင့္ အလံကုိ ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး ဆရာေတာ္ ေရမြန္ဖုိး ေရႏွင့္ ဖာသာရ္ဆူးေစးတုိ႔ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
    ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္အတြင္း အသိပညာေပးသင္တန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား အခြင့္အ ေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္သိေကာင္းစရာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ က်န္းမာေရး သိေကာင္း စရာ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ သိ ေကာင္းစရားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ားကုိ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ အသီးသီးမွ ေဆြးေႏြး ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္ ဂုဏ္ျပဳေသာအေနျဖင့္ ေဘာလုံးပြဲ၊ ျခင္းလုံးပြဲကုိ တုိ္က္နယ္အသီး သီးမွ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ က်င္းပခဲ့ၾက သည္။
    ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္ႀကီးေန႔တြင္ ဂ်ဴဘီလီပဲြေတာ္မစၦားႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခရစၥမားအားေပးျခင္း ခံယူခဲ့ ေသာ ကေလး လူႀကီး စုစုေပါင္း (၆၉၀) ဦးျဖစ္ပါသည္။
ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ တည္ေထာင္ျခင္း (၂၅) ႏွစ္ျပည့္  ေနာက္ခံသမုိင္းအက်ဥ္း (၁၉၉၃-၂၀၁၉)
    ေမာ္လၿမိဳင္ သာသနာနယ္သည္ ျမန္မာျပည္ ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိၿပီး၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဘားအံသာသနာနယ္၊ အေရွ႕ဘက္နွင့္ ေတာင္ဘက္တို႕တြင္ ထိုင္း နုိင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မုတၱမေကြ႕နွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတို႕ ျခံရံလ်က္ တည္ရွိ သည္။ ၁၉၉၃ ခုနွစ္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး စိန္႕ဂၽြန္ေပါလ္က ရန္ကုန္္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသ နာနယ္ထဲမွ မြန္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းနွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔ပါဝင္ရာ နယ္ေျမကို ေမာ္ လၿမိဳင္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာအျဖစ္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။
    ၁၉၉၃ ခုနွစ္ (၂၇.၅.၉၃) တြင္ ဆရာေတာ္ဘုရား ဘိေရွာ႔ေရမြန္ေစာဖိုးေရ သည္ ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ၏ ပထမဦးဆံုး ဆရာေတာ္အျဖစ္ ပလႅင္အပ္ျခင္း ခံရၿပီး ေနာက္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ သီတင္းသံုး ေနထိုင္ေတာ္မူခဲ့သည္။
          ဆရာေတာ္ဘုရားသည္ ေမာ္လၿမိဳင္မွ ေကာ့ေသာင္းအထိ ျပန္႕က်ဲေနေသာ ဘာ သာဝင္တို႕၏ ဝိညာဥ္ေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ အတြက္ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးခဲ့ သည္။
    ဆရာေတာ္ဘုရား၏ ဦးေဆာင္ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ မြန္ျမတ္ေသာ အိမ္ေထာင္စု ဘုရားရွိခိုးအတြင္း၌ မယ္ေတာ္မာရီးယား၏ ခန္းမေဆာင္(Marian Hall)၊ အစည္းအေဝး ခန္းမေဆာင္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားနွင့္ ဧည္႕ သည္ေတာ္မ်ားတည္းခိုေဆာင္ ၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအတြက္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား၊ အထက္တန္းပညာ ဆည္းပူးေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ တန္း၊ သာသနာအတြက္ဆက္ကပ္ လူငယ္ သင္တန္း၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းနွင့္ အဂၤလိပ္ စာသင္တန္း၊ တက္ၾကေသာသင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ားနွင့္ စည္ကားလ်က္ရွိ သည္။
    ဆရာေတာ္သည္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေနရာအနံ႔ဖြင့္ လွစ္ေပးခဲ့သည္။
    ေမာ္လၿမိဳင္သာသနာ စတင္ခ်ိန္ တြင္ ဘာသာဝင္ဦးေရ (၈၀၀၀) ခန္႔ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္မွတ္ တမ္းအရ(၁၄၀၀၀) ဦးခန္႕ရွိသည္။ သာ သနာစတင္ခ်ိန္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၁၀) ပါးသာရွိခဲ့ၿပီး၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပိုင္တိုက္နယ္ (၆) ခုသာ ရွိခဲ့သည္။ ရဟန္း ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ဆရာေတာ္သည္ အျခား သာသနာမ်ားမွ ဆရာေတာ္မ်ားကို အကူ အညီေတာင္းခဲ့ရသည္။ ေတာင္ငူသာသနာ နွင့္ ပုသိမ္သာသနာတို႕မွ ရဟန္းေတာ္အခ်ိဳ႕  သာသနာလုပ္ငန္းတြင္လာေရာက္ကူညီၾကသည္။ သာသနာ စတင္၍ (၂၅)နွစ္အခ်ိန္ ကာလအတြင္း ရဟန္းေတာ္အသစ္(၁၅) ပါးခန္႕သိကၡာယူနိုုင္ခဲ့ၾကသည္။
          သာသနာစတင္ၿပီးေနာက္ ဆရာေတာ္ ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ သာသနာလံုးဆိုင္ရာ အ စည္းအေဝးမ်ားကိုျပဳလုပ္ၿပီး ေကာ္မရွင္မ်ား ကိုဖြဲ႕စည္းကာ သာသနာလုပ္ငန္းကိုစနစ္    တက် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကရုဏာလူ မႈေရး ကူညီမႈအဖြဲ႕သည္ ေက်းရြာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မ်ားစြာကူညီလုပ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။
    (၂၀၀၈) ခုနွစ္တြင္ သာသနာနယ္ လံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံ (Diocesan Synod) ကိုေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီး၊ ေမာ္လ ၿမိဳင္သာသနာစတင္၍ (၂၅) နွစ္အတြင္း ဆရာေတာ္သည္ ေကာ့ေသာင္း၊ သက်က္ (တနသၤာရီ)နွင့္ေရး (ေက်ာက္ရွပ္) ဘို ေတာင္၊ ေလညာ (ျပည္ႀကီး႑ိဳင္)၊ ဝါး ေခ်ာင္း တို႕ကို ေက်ာင္းထိုင္ တိုက္နယ္သစ္
မ်ားအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၊မိုးေတာင္၊ အနိုင္း၊ တနသၤရီေခ်ာင္းမႀကီး ဘုတ္ျပင္းတိုက္နယ္ တို႕ကို အနာဂတ္ကာလတြင္ ေက်ာင္းထို္င္ တိုက္နယ္သစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးအတြက္ျပင္ ဆင္လ်က္ရွိသည္။
OSC-Mawlamyine Diocese


2019-06-05 21:04:44
NEWS AND EVENTS
Next