Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၄ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပည္လမ္းရွိ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။
ဇြန္လ (၄) ရက္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး အားလံုး စုေပါင္းကာ မစၧား ပူေဇာ္ျခင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ မစၧားတရားေတာ္ျမတ္ကို ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုမွ ဦးေဆာင္ ပူေဇာ္ေပးခဲ့သည္။ ၾသဝါဒတြင္ ကာဒီနယ္မွ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ အေရးပါမႈ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တစ္ဦးစီ၏ အသက္တာတြင္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား တည္ရွိပံုကို အျပင္အပ လကၡဏာမ်ားျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳဘဲ မိမိတို႔ အသက္တာတြင္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ရဲရင့္ျခင္း စသည့္ ပါရမီမ်ား က်င့္ေဆာက္တည္ျခင္း ျဖင့္လည္း သိႏိုင္ေၾကာင္း ေဝမွ်ခဲ့သည္။
အစည္းအေဝး ပထမေန႔ျဖစ္ေသာ ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔၏ အစတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြင္း တာဝန္လႊဲေျပာင္း ယူၾကျခင္း အတြက္ ေက်းဇူးတင္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပုသိမ္ သာသနာမွ ဖါသာရ္ ေမာရစ္ ညြန္႔ေဝသည္ အမႈေဆာင္ အတြင္းအေရးမွဴးအျဖစ္ ၆ ႏွစ္အတြက္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး သူ၏ ေနရာတြင္ မႏၲေလးသာသနာမွ ဖါသာရ္ ပီတာ စိန္လွဳိင္ဦးမွ အစားထိုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဖါသာရ္ အာလ္ဘတ္ မ်ိဳးလြင္သည္လည္း ဘ႑ာထိန္းတာဝန္ကို ၆ ႏွစ္တာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး သူ၏ ေနရာတြင္ ဖာသာရ္ လူးဝစ္ ရဲျမင့္က အစားထိုး ဝင္ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးရံုးခန္းတြင္ ကူညီလုပ္ကိုင္ ေနၾကေသာ စစၥတာ မာရီနာ ႏွင့္ ဘရာသာရ္ မက္သ႐ူးတို႔၏ ေနရာတြင္လည္း စစၥတာ ဧလိဇဘက္ စုစု ႏွင့္ ဘရာသာရ္ ေစလက္စတင္း တို႔က အစားထိုး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အစည္းအေဝးကို ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ပထမ အႀကိမ္ကို ဇန္နဝါရီလႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ကို ဇြန္လ တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါသည္။

Image may contain: one or more people, people sitting, table and indoor

2019-06-11 22:05:47
NEWS AND EVENTS
Next