Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

    ျမန္မာျပည္ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ အသင္းမ်ားရံုး  CBCM-PMS ႀကီးမွဴး၍ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သာသနာ ျပဳလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပး ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ဖယ္ခံုဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ ဆ ရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
    ေဆြးေႏြပြဲကို ဖယ္ခံု ဂိုဏ္းအုပ္ ဆရာေတာ္ႀကီး Bp. Peter Hla မွ ရဟန္း ေတာ္ ၂၇ ပါးႏွင့္အတူ မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ အစျပဳ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာ ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလရွင္မ်ား၊ တာ ဝန္ခံမ်ား အားလံုးကို ျမန္မာျပည္ ရဟန္း မင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳအသင္း မ်ားရံုး ၏ ဒါရိုက္တာ Fr. Bernardino Ne Ne မွ ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီး Bp. Peter Hla မွ လမ္းၫႊန္ အမွာစကား ျဖည့္စြက္ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
    Fr. Bosco Saw Lar Htoo မွ “ဓမၼေဟာင္းကို အေျခခံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျပားရျခင္း အေၾကာင္းကို ေလ့လာျခင္း”   ႏွင့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္သူ ခရစ္ေတာ္ရွင္ အေၾကာင္း ေလ့လာျခင္း”  ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ Fr. Maurice Nyunt Wai မွ “သင္သည္ သာသနာျပဳ ေနေသာ သာသနာေတာ္ႀကီး ျဖစ္၏” ေခါင္း စဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Fr. Bernardino Ne Ne  မွ “ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ ရာ သာသနာျပဳ အသင္းမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ”မ်ား ကို လည္းေကာင္း အသီးသီး ပို႔ခ် ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ကမၻာႀကီး တည္ေဆာက္ဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ သာသ နာေတာ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ ေဆာက္ဖို႔ ဆိုရင္ အဲ့ဒီအေျဖက အေဝးႀကီး သြားၾကည့္ စရာမလိုဘူး။ က်မ္းစာအေျဖကို ၾကည့္ၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ တာက အေျဖက က်မ္းစာထဲမွာရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီက်မ္းစာဆိုတာက ဘုရားရဲ႕ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ေလ။”  ဟုဘုန္း ေတာ္ႀကီး ေပါလ္သက္ခိုင္က သင္တန္းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသည္။
    ထို႔အျပင္ လူသားမ်ား၏ ျဖစ္ပ်က္ မႈဘဝပုံရိပ္မ်ား၊ ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္ ႏွင့္ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကာလအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတည္ေဆာက္ရန္ အေျဖသည္ က်မ္းစာ ထဲတြင္ ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က မိန္႔ၾကား သည္။
    ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္ႀကီးဂိုဏ္း ခ်ဳပ္သာသနာ၊ က်ိဳင္းတံုဂိုဏ္းအုပ္သာသနာ၊ ျပည္ဂိုဏ္းအုပ္သာသနာမ်ားမွ သာသနာျပဳ ကေလးသူငယ္မ်ား အသင္း၏ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး PMS ရံုးမွ ရဟန္းမင္းႀကီးဆိုင္ရာ သာသနာျပဳ ကေလး သူငယ္မ်ား အသင္းအေၾကာင္းႏွင့္ PMS ရံုး၏တစ္ႏွစ္တာ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ အေျခအ ေနမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
    ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္/ဂိုဏ္း အုပ္ သာသနာမ်ားမွ ရဟန္းေတာ္ ၃၉ ပါး၊ သီလရွင္ ၂၉ ပါး၊ ဘာသာတူ တာဝန္ခံ ၄၂ ဦး စုစုေပါင္း ၁၁၀ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔၏ ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရး၊ သြားေရးလာေရးမ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို ဖယ္ခံု သာသနာလံုးဆိုင္ရာ PMS Director Fr. Bosco၊ ဖယ္ခံုဂိုဏ္းအုပ္ သာသနာမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီးလ႐ွင္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာ သူမ်ားကကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ၾကသည္။
CBCM - PMS


2018-11-12 03:34:53
NEWS AND EVENTS
Next